For Students‎ > ‎Class Blog‎ > ‎

April 7, 2013

posted Apr 8, 2013, 6:04 AM by Dennis Pak   [ updated Apr 8, 2013, 6:04 AM by Danny Conte ]
Today's class


Tachi Tandoku Kihon Dosa Renzoku
United Basic Movements with bokken

Kamae + kamae ni rei w bokken

Jodan strike - maii (distance & timing) exercise


Kakeri geiko

Shomenuchi Ikkajo nage
Front strike w bokken First control throw

Shomenuchi Kokyu nage
Front strike w bokken breath throw


Bukiwaza: Weapons Technique

Tachi Tandoku Hasshu Giri
Eight Kinds of Cuts (Bokken)


Jiyu waza

Katate mochi
Ryote mochi
Yokomenuchi
Shomen tsuki


In attendance;

Danny, Dennis, Sasha, Scott, Erica, Artem, Dan, Galina, Oleg, Jerry, Paul
Comments